strategema International Business Development
Att utveckla en internationell marknad för sina produkter -
Exempel på tillvägagångssätt:tillbaka till Strategemas erbjudande