Vi tror att det finns goda förutsättningar för exportaffärer!

I Sverige finns det internationellt sett mycket konkurrenskraftiga företag som levererar produkter och lösningar till industri och infrastruktur (t.ex. kraftförsörjning, telekommunikation och vägbyggen). Sedan länge har de större svenska företagen varit verksamma internationellt och vunnit stora marknadsandelar.

Vår övertygelse är att det finns en mängd mindre och medelstora företag i Sverige som idag nöjer sig med att sälja sina produkter till närliggande marknader, t.ex. Skandinavien och norra Europa, men tvekar inför att etablera försäljningskanaler till marknader längre bort. Skälen kan vara många, men kan ofta sammanfattas som brist på kunskap.

Med tilltagande globalisering och internationell konkurrens finns det på sikt en risk med att nöja sig med marknaderna "nästgårds". De som inte vill växa internationellt kan i en inte alltför fjärran framtid få se sig själva utkonkurrerade på sina hemmamarknader. För att trygga det egna företagets fortsatta utveckling och kontroll över sin framtid är expansion på nya marknader ofta den bästa metoden.


strategema International Business Development