Vår affärsidé

strategema är en resurs för små och medelstora svenska företag som vill utveckla sina strategier och handlingsplaner för internationell affärsutveckling. Praktisk genomförbarhet och resultatorientering är ledstjärnor. strategemas kunder är företrädelsevis företag som levererar produkter och tjänster till industri och infrastruktur.


Läs mer om strategemas erbjudande här


strategema International Business Development